Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Znění Požadavky na informační materiály od 1.12.2014 (pozbyla platnosti 1.6.2016)

1. Obecné požadavky na Obsah od Objednatele

Obsah od Objednatele musí odpovídat požadavkům, stanoveným ve Smlouvě o používání služeb 2GIS, která se nachází a/nebo je přístupná na internetových stránkách http://law.2gis.cz/rules.

2. Požadavky na Fotografie zveřejňované Objednatelem

2.1. Obecné požadavky na Fotografie zveřejňované Objednatelem

 • Je zakázáno umisťovat na Webových stránkách Fotografie obsahující pouze text (výjimku tvoří fotografie jídelního lístku organizací veřejného stravování bez uvedených cen; fotografie firemního nebo vývěsního štítu Objednatele).
 • Je zakázáno zveřejňovat Fotografie, obsahující cenu zboží, služeb a prací, informace o akcích, prováděných Objednatelem a/nebo jeho partnery na podporu prodeje.
 • Fotografie musí mít vztah k činnosti Objednatele a musí zobrazovat zboží, výsledky provedených prací, průběh poskytování služeb, interiér prostor Objednatele používaný pro prodej zboží, provádění prací nebo poskytování služeb.
 • Fotografie musí být ve vysoké kvalitě; je zakázáno zveřejňovat rozmazané, chybně otočené, příliš tmavé Fotografie.
 • Fotografie musí být přehledné a musí soustřeďovat pozornost na jeden objekt.
 • Fotografie musí být vizuálně atraktivní.
 • Fotografie musí odpovídat cílové skupině Objednatele.

2.2. Technické požadavky na Fotografie zveřejňované Objednatelem

 • Možné přípony souborů: jpg, png, gif.
 • Mezi stranami Fotografie nesmí být poměr větší než 1:5 (vztahuje se jak na šířku, tak na výšku).
 • Minimální délka strany fotografie (jak šířky, tak výšky) činí 600 px.
 • Fotografie nesmí být větší než 5 Mb.

3. Porušení jakéhokoliv z bodů těchto Požadavků může vést k těmto důsledkům:

 • skrytí či odstranění Obsahu od Objednatele;
 • omezení nebo ukončení poskytování Dodatečných služeb jiným způsobem.

Sankce za porušení těchto Požadavků používá podle uvážení Zhotovitel bez nutnosti předchozího upozornění nebo dodatečného vysvětlení.

Znění ze dne 1. 12. 2014