Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Požadavky k úpravě reklamních materiálů

1.  

Obecné požadavky k úpravě grafických a textových reklamních materiálů  

Text reklamních materiálů musí obsahovat správné, souvislé věty/slovní spojení bez chyb.

Informace v reklamním materiálu musí být aktuální.

Etika reklamního materiálu

Je zakázáno používat urážlivá, sprostá slova, žargon a také slova spojená s tragickými událostmi.

Kontaktní informace

Reklamní materiály nesmí obsahovat jakékoliv kontaktní informace (telefony, adresy, webové stránky, čísla ICQ, kontaktní údaje pro Skype). Na veškeré kontaktní informace se uživatel může podívat v kartě organizace.

Je zakázáno uvádět jakoukoliv kontaktní informaci v reklamním materiálu při umístění:

  • s užíváním servisu API 2GIS, na jednotlivých internetových plochách, web-aplikacích, v informačním systému (mobilní verze);
  • v informačním systému (PC verze).

Obecná výjimka

Lze uvádět:

  • telefon — jedno telefonní číslo lze uvést pouze v reklamních materiálech služeb taxi, informačních služeb, tísňových služeb a organizací, které pracují jedině na základě telefonického objednávání; u služeb taxi lze uvést několik telefonních čísel, pokud jsou tam kromě základních čísel pevné linky uvedeny i speciální krátká čísla mobilních operátorů, tzv. shortcode. Přitom doporučujeme uvádět číslo jednotné informační linky nebo to číslo, které si lze lépe zapamatovat, nejjednodušší číslo;
  • adresu webových stránek lze uvádět pouze v reklamě informačních webových stránek, internetových portálů, internetových obchodů;
  • lze uvádět adresu/několik adres výstaveb pro reklamu novostaveb, pronájem prostorů, hotelů, apartmánů (kontaktní informace může být uvedena, pokud v kartě zadavatele reklamy nejsou v bezplatných adresářových informacích uvedeny tyto adresy).

V položkách „Start v online verzi“, „Start v online verzi s videem“, „Smart banner“, „Mediální kontextový banner“ může být uvedena kontaktní informace zadavatele reklamy (jedno telefonní číslo, jedna adresa, jedny webové stránky, jedno číslo ICQ, jedno uživatelské jméno pro Skype apod.)

Obsah grafických reklamních materiálů

Pro grafické reklamní materiály v jedné reklamní položce lze umístit pouze jeden reklamní materiál jedné organizace.

Finální snímek v položce „Start v online verzi s videem“ musí obsahovat logotyp zadavatele reklamy, slogan.

Informace povinné pro umístění v reklamním materiálu v souladu s platnými zákony musí být umístěny přesně vodorovně.

Obsah textových reklamních materiálů

Velká písmena, rozšířené mezery v textových reklamních materiálech

V textových reklamních materiálech je nutné gramaticky správně používat velká písmena při psaní vlastních jmen a názvů a začínat záhlaví reklamního textu velkým písmenem. Není dovolené začínat velkým písmenem každé slovo ve větě.  

Je zakázáno používat slova napsaná VELKÝMI PÍSMENY (Caps Lock). Text napsány velkými písmeny zpomaluje rychlost čtení. Výjimkou jsou případy, kdy je slovo zkratkou či označuje název organizace/zboží/ochranné známky a právo jeho psaní  úplně/částečně velkými písmeny může být potvrzené dokumenty. Všechny písmenné zkratky mají být napsány bez teček a bez rozšířených mezer mezi písmeny (VELKÝMI PÍSMENY).

Je zakázáno používat slova napsána s rozšířenými mezerami.

Pleonasmus, opakování v textových reklamních materiálech

Není dovoleno, aby se několikrát po sobě opakovalo jedno a to samé slovo (například vyprodej, vyprodej, výprodej).

Reklamní položka „Reklamní inzerát v kartách konkurentů“ (umístěna v informačním servisu (PC, mobile a online verze) obsahuje „Záhlaví inzerátu“ a „Text inzerátu“. „Záhlaví inzerátu“ musí plnit funkci záhlaví a obsahovat smyslově jednotné spojení slov/větu (doporučuje se používat název organizace). Je zakázáno v „Záhlaví inzerátu“ a „Textu inzerátu“ opakovat jeden a tentýž text.

Zkrácení slov

V textu reklamního materiálu není dovoleno používat žádná jiná zkrácení, kromě obecně přijatých.

Interpunkční znaménka, jiné znaky a speciální symboly v textových reklamních materiálech

Není dovoleno bezdůvodně používat výpustku či opakovaně používat interpunkční znaménka v textu (Slevy... Slevy!!!), přeškrtnutí, smajlíky (emotikony), znaky™, ©, ®, + a jiné speciální symboly. Speciální symboly lze použít v případě, že jsou části názvu organizace/zboží/ochranné známky (například hotel ***, vzdělávací centrum 1*). Je povoleno používat speciální symboly pro platné oborové standardy (například pracujeme 24/7, hotel 5*).

V reklamním textu lze používat vykřičník pouze jednou pro celý text reklamní položky.

Písmo, zvýraznění slov v textových reklamních materiálech

Písmo základního textu reklamního materiálu nesmí mít jiný než základní řez písma (obyčejné netučné písmo). Tento formát je čitelnější pro uživatele. Je zakázáno používat polotučný řez písma jako písmo základního textu.

V reklamním materiálu lze zvýrazňovat slova. Zvýrazňovat musíte tak, aby to nerozptylovalo uživatele. Existuje několik forem zvýraznění: kurzíva, polotučný řez písma.

Polotučný řez písma lze používat pouze pro zvýraznění záhlaví a klíčových slov/frází, na které klade důraz zákazník.

Kurzívu je dovoleno používat při citování či při odkazování na určitý dokument, článek apod. a také v textu poznámky pod čarou po úryvku základního textu. V jiných případech kurzíva v textu není povolena.

Je zakázáno zvýrazňovat text pomocí podtržení, které vyvolává asociaci s odkazem.

Reklamní odkaz

Při vyplnění reklamního odkazu je nutné zohledňovat to, že se položka „Reklamní odkaz“ skládá ze dvou částí — aliasu reklamního odkazu a reklamního odkazu. Je nutné vyplňovat obě pole. Do aliasu patří pouze ten text, který se musí shodovat s reklamním odkazem. Reklamní odkaz nemusí vést na hlavní stránku webu.

2.Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS.

Stáhnout Technické požadavky 

Znění ze dne 1. 3. 2016


Viz také: