Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Zásady ochrany osobních údajů (pozbyla platnosti 28.05.2021)

1. ÚVOD

Společnost 2GIS potřebuje shromažďovat a používat určité typy informací o Osobách nebo Uživatelích služeb, kteří se setkávají v 2GIS, abychom mohli vykonávat naši práci. Tyto osobní údaje musí být shromažďovány a zpracovávány odpovídajícím způsobem, ať už jsou shromažďovány na papírových nosičích, uloženy v počítačové databázi nebo zaznamenány v jiném formátu, a existují určité záruky pro jejích zabezpečení v souladu s GDPR (nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Tyto zásady vysvětlují, jaké typy informací zpracováváme a proč to děláme; jak používáme tyto informace, a jaké možnosti nabízíme, včetně údajů o tom, jak získat přístup k informacím a aktualizovat je.

Pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno „2GIS“, „my“, „nás“, „naše“, odkazuje to na společnost 2GIS Limited je právnická osoba registrovaná podle zákonů Kyperské republiky, která je zodpovědná za Vaše informace v rámci Evropského hospodářského prostoru podle těchto Zásad.

Slova použitá v těchto Zásadách v jednotném čísle, pokud to kontext umožňuje, mají být považována za zahrnující množné číslo a naopak. Použití ženského, mužského nebo středního rodu má být považováno za zahrnující rod, který se v kontextu nepoužívá.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na přístup a použití aplikace 2GIS na OS Android verze 4.4 +, Android beta verze 4.1 +, iOS - 9.0 + a webových stránek 2GIS, které se nachází na adresách 2gis.com.cy, 2gis.cz 2gis.it, dále se společně zmiňují jako „Služby 2GIS“ nebo „Služby“.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak můžeme shromažďovat, používat, přenášet, uchovávat, chránit a zveřejňovat vaše osobní údaje jako Správce údajů.

2. OSOBNÍ INFORMACE

Osobní informace jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou osobou je osoba, která může být identifikována přímo či nepřímo identifikátorem, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor, nebo jedním či více faktory, které se vztahují k specifické fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identitě této fyzické osoby.

Nepředpokládáme, že osobní informace zahrnují informace, které byly anonymizovány nebo seskupeny tak, že již nemohou být použity k identifikaci konkrétního jednotlivce, v kombinaci s dalšími informacemi nebo jinak. 

3. VEŘEJNÉ INFORMACE

Služby 2GIS jsou veřejně přístupné, a pokud uživatelé poskytují určité typy informací, například recenze a fotografie, okamžitě se stanou viditelnými pro kteréhokoliv uživatele systému 2GIS. Informace, které jste sdíleli s ostatními, mohou být i nadále veřejně viditelné v systému 2GIS i po zrušení účtu nebo odvolání vašeho souhlasu. Přiřazení takových informací k vám však bude smazáno. Kromě toho, některé kopie vašich informací (například registrační záznamy) mohou zůstat v naší databázi, ale budou odpojeny od osobních identifikátorů. Pokud uživatel aktualizuje veřejné informace umístěné na 2GIS, například odstraněním recenze nebo fotografie, odrážíme aktualizovaný obsah ve všech službách 2GIS.

4. SHROMAŽDĚNÍ ÚDAJŮ

Shromažďujeme informace, abychom mohli poskytovat nejlepší služby všem našim uživatelům - od vyjasnění základních otázek, jako například jazyk, jakým mluví uživatel, až po složitější věci, jako například reklamy, které uživatel bude považovat za nejužitečnější, anebo jaká místa by chtěl navštívit.

Shromažďujeme osobní informace od uživatelů a z jakéhokoliv zařízení (včetně mobilních zařízení), které používají pro následující činnosti: používají naše Služby, registrují uživatelský účet u nás, poskytují nám informace ve webových formulářích, aktualizují nebo přidávají informace do svého uživatelského účtu, poskytují zpětnou vazbu nebo recenze společností, zúčastní se chatu s firmami nebo se s námi spojí jiným způsobem.

Informace shromažďujeme následujícími způsoby:

1. Informace, které nám uživatelé poskytují.

 • Informace které se tykají uživatelského účtu

Když si otevřete uživatelský účet v 2GIS, shromažďujeme určité informace, jako je vaše jméno (uživatelé mohou také použít našich Služeb pod pseudonymem, pokud nechtějí používat své skutečné jméno), e-mailovou adresu nebo údaje, které poskytují profily uživatele v Google, Facebooku, Twitteru nebo VK. Některé informace, jako je fotografie z uživatelského účtu, uživatelé mohou poskytovat navíc, pokud chtějí plně využít funkce, které nabízíme. Když s námi komunikujete nebo využíváte naše Služby pro komunikaci se společnostmi zaregistrovanými v 2GIS, shromažďujeme informace o vaší komunikaci.

 • Další obsah generovaný uživatelem nebo přiřazený k jeho uživatelskému účtu, například oblíbená místa atd.

Uchováváme tento typ osobních informací po celou dobu existence uživatelského účtu.

Poskytování tohoto druhu osobních údajů je dobrovolné, ale může být nutné pro využití všech funkcí poskytovaných našimi Službami.

2. Informace, které získáme při používání našich Služeb Uživatelem.
Shromažďujeme informace o interakci uživatelů s našimi Službami. Tyto informace zahrnují:

 • Informace o zařízení

Shromažďujeme informaci charakteristickou pro zařízení, například jedinečné identifikátory zařízení uživatele.

 • Protokolové informace

Pokud uživatel používá naše Služby, nebo prohlíží obsah, který poskytujeme, automaticky sbíráme a ukládáme určité informace v protokolech serveru na omezenou dobu, avšak v žádném případě ne déle než jeden týden. To zahrnuje mimo jiné: podrobnosti o tom, jak využívá naše Služby, informace o událostech zařízení, jako (ale ne pouze) nastavení hardwaru, jazyku, souborů cookies, adresu IP, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč nebo váš uživatelský účet. Používáme protokolové informace pro správu našich služeb a zajišťujeme bezpečnost uživatelského účtu a lepší výkon našich Služeb, abychom ochránili zpracované údaje a v případě potřeby poskytli uživateli technickou podporu, kde je to potřeba.

 • Informace o poloze

Když uživatelé používají naše Služby, my (se svolením) můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o jejich aktuálním umístění. Používáme nejrůznější technologie pro určování polohy, jako (ale ne pouze) IP adresu, GPS a další senzory, které nám mohou například poskytnout informace o nejbližších zařízeních, přístupových bodech Wi-Fi a věžích mobilní komunikace.

Můžeme použít geolokační data uživatele, abychom uživateli poskytli geograficky relevantní informace nebo reklamy, vhodnější pro zájmy uživatele.

 • Cookies a další podobné technologie

My a naši partneři používáme různé technologie ke shromažďování a ukládání informací, když používáte naše Služby, a to může zahrnovat používání souborů cookie nebo podobných technologií s cílem identifikovat Váš prohlížeč nebo zařízení.

Cookies - to jsou malé části dat uložené na vašem počítači. Stejně jako u mnoha webových stránek používáme cookies a podobné technologie ke shromažďování dalších informací o používání webových stránek a k provozování našich Služeb. Cookies jako takové se nevyžadují pro mnoho prvků našich Služeb. I když většina webových prohlížečů automaticky přijímá cookies, nastavení mnoha prohlížečů může být nakonfigurováno tak, aby snížilo množství cookies, nebo vás varovalo, že se webové stránky pokouší stáhnout soubory cookies na váš počítač. Nicméně některé z našich Služeb mohou nefungovat správně, pokud zakážete cookies. Pokud váš prohlížeč umožňuje jejich využití, používáme jak cookies relací, tak trvalé cookies, abychom lépe pochopili, jak budete komunikovat s našimi Službami, abychom mohli sledovat souhrnné šablony využití, personalizovat a jinak řídit naše Služby, například zajistit zabezpečení účtu a přizpůsobení obsahu, který vám zobrazujeme, včetně reklamy a zapamatování si vašich jazykových nastavení.

5. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace a zprávy týkající se servisních dat uživatele budou bezpečně uloženy a budou k dispozici pouze oprávněným zaměstnancům 2GIS, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Osobní informace, pokud není v těchto Zásadách stanoveno jinak, budou shromažďovány po dobu kratší než 5 let, nebo pokud je to nutnost nebo potřeba, a budou odpovídajícím způsobem odstraněny. 

6. POUŽITÍ ÚDAJŮ

Používáme informace, které shromažďujeme ve všech našich Službách k poskytování, udržování, ochraně a vylepšování, vývoji nových Služeb a ochraně nás i našich uživatelů. Tyto informace také používáme k tomu, abychom uživatelům nabízeli speciálně vybraný obsah - například tím, že jim poskytneme relevantnější reklamy. Využíváme informace shromážděné ze souborů cookies a dalších technologií, abychom zlepšili uživatelské zážitky a celkovou kvalitu našich služeb. Při demonstraci speciálně vybraného obsahu nesdílíme identifikátory získané z cookies nebo podobných technologií s delikátními kategoriemi, jako jsou údaje založené na rase, náboženství, sexuální orientaci nebo zdravotním stavu.

V závislosti na uživatelských nastaveních účtu jejich aktivita v aplikacích může být spojena s jejich osobními informacemi pro zlepšení našich Služeb a prezentace reklamy. Požádáme uživatele o povolení před použitím těchto informací, když je to nutné a předepsané zákonem, nebo pro účely, které se liší od těch, které jsou popsány v těchto Zásadách. Zpracováváme osobní informace na serverech skupiny společností 2GIS. 

7. PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme veškeré osobní informace o uživateli za použití právních zásad stanovených v GDPR.

1. Souhlas.

Při shromažďování údajů na základě získání souhlasu, zajišťujeme, že Uživatel:

 • Jasně rozumí tomu, proč potřebujeme tyto informace;
 • Chápe, na co bude použita a jaké plynou důsledky z toho, že se Uživatel rozhodne, že nedá souhlas se zpracováním;
 • Pokud je to možné, poskytuje jasný písemný nebo ústní souhlas se zpracováním údajů;
 • Je, pokud je to možné, dostatečně způsobilý, aby poskytl souhlas, a dává ho svobodně, bez jakéhokoliv nátlaku;
 • Dostal dostatečné informace o tom, proč jsou jeho údaje potřebné a jak budou použity;
 • Je informovaný o právu kdykoliv odvolat svůj souhlas.

2. Oprávněný zájem.

Osobní informace zpracováváme na základě souhlasu uživatele ve všech relevantních případech stanovených zákonem.

V určitých případech automaticky shromažďujeme informace, včetně osobních údajů, o Službách, které používáte a jak je používáte, na základě našich oprávněných zájmů. Zejména zpracováváme takové osobní informace jako online identifikátor, cookies, protokoly, údaje o poloze a další.

Tyto informace jsou nezbytné pro správné fungování Služeb, které nám umožňují splňovat zákonné povinnosti a dodržovat naše oprávněné zájmy o schopnost poskytovat a zlepšovat funkčnost našich Služeb.

Oprávněné zájmy znamenají zájmy 2GIS v provozování a řízení našeho podniku, abychom vám mohli poskytnout ty nejlepší služby/produkty a také nejlepší a největší zkušenosti.

Používáme Oprávněné zájmy jako důvod pro zpracování Osobních informací pro následující účely:

 1. Marketingové účely. Chceme se ujistit, že náš marketing je pro vás přiměřený, proto můžeme zpracovávat informace tak, že vám ukážeme reklamní inzerce v našich Službách přizpůsobené vašim zájmům.
 2. Ochrana před podvody a dalšími škodlivými činnostmi. Chceme se ujistit v tom, že naše Služby jsou bezpečné a chrání uživatele před podvody při provádění činnosti na našich webových stránkách. V této oblasti můžeme provádět výzkumy v oblasti bezpečnosti, posouzení rizik a další akce.
 3. Personalizace. Abychom mohli lépe pracovat, chránit, zlepšovat a optimalizovat Služby a zkušenosti a také pro personalizaci a přizpůsobení uživatelské zkušenosti (jako je vytváření návrhů a přípravě žebříčku s výsledky vyhledávání), provádíme profilování založené mimo jiné na interakci uživatelů se Službami, historii vyhledávání, informaci o uživatelském účtu a předvolbách a dalším obsahu poskytovaném uživateli. Tyto informace nesdílíme s nikým mimo skupiny společnosti 2GIS a používáme tyto údaje pouze za účelem dosažení výše uvedeného cíle. Nepoužíváme údaje o přizpůsobení, které lze považovat za citlivé osobní údaje, jako jsou data týkající se rasy, náboženství, sexuální orientace.
 4. Cíle přímého marketingu. Můžeme zpracovávat osobní informace uživatelů pro propagaci společnosti 2GIS. Přímý marketing zahrnuje použití osobních informací pro komunikaci přímo s osobou za účelem propagace 2GIS. Specialista přímého marketingu může komunikovat s osobou prostřednictvím různých kanálů, včetně telefonní, e-mailové a internetové reklamy.
 5. Analytika. Můžeme použít osobní informace uživatele k odhadu počtu návštěvníků, zobrazení stránek, kliknutí a dalších statistických údajů. K tomu můžeme použít celkové statistiky, zajištěné různými analytickými službami na základě souborů cookies uživatelů.
 6. Přenos dat v rámci skupiny společnosti 2GIS. Můžeme přenášet, ukládat a zpracovávat informace o uživatelích v naší skupině firem, abychom usnadnili naše globální aktivity. Během přenosu uchováváme a zpracováváme vaše osobní informace mimo EHP a garantujeme, že existují vhodná bezpečnostní opatření, která zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů. Například se spoléháme na standardní položky ochrany údajů přijaté Komisí nebo kontrolním subjektem a schválené Komisí jako základ pro ochranu údajů.
 7. Sledování údajů o provozu na pozemních komunikacích. Můžeme zpracovávat data o poloze uživatele po omezenou dobu (ne více než 30 minut), abychom odrážely přesné údaje o dopravě, což může výrazně zlepšit efektivitu řízení provozu.
 8. Zlepšení Služeb. Zpracováváme osobní informace s ohledem na naše oprávněné zájmy při zlepšování našich Služeb a zkušeností našich uživatelů během práce s nimi. Za tímto účelem můžeme posílat uživatelům servisní nebo pomocné zprávy, aktualizace, bezpečnostní varování a upozornění tykající se uživatelského účtu, nebo uživatelé mohou nám poslat zpětnou vazbu.

Když zpracováváme osobní informace pro naše oprávněné zájmy, zajistíme, abychom zohlednili a vyvážili jakýkoli (jak pozitivní tak i negativní) potenciální dopad na uživatele, stejně jako práva uživatelů v souladu se zákony ochrany dat. Nepoužíváme osobní informace uživatele pro akce, ve kterých přesahujeme dopad na ně (pokud k tomu nemáme váš souhlas nebo pokud zákon nevyžaduje nebo nepředepisuje jinak).

Pokud mají uživatelé jakékoliv obavy ohledně zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, mají právo vznést námitky proti tomuto zpracování.

3. Právní povinnosti

Zpracování osobních informací uživatelů je nezbytné pro dodržování našich právních povinností.

4. Ochrana osobních zájmů subjektu údajů

Můžeme uchovávat základní údaje pro identifikaci osoby, která realizovala své právo na odstranění dat, aby se zabránilo dalšímu nevyžádanému zpracování takových osobních informací.

8. REKLAMA

Reklama nám dává možnost poskytovat naše služby zdarma pro uživatele. Usilovně pracujeme, abychom se ujistili, že reklamy jsou bezpečné, nenápadné a nejužitečnější. Nevkládáme například reklamy, které porušují naše zásady, včetně reklam obsahujících škodlivý software, reklamy na prodej padělků nebo reklam, které se snaží zneužít osobní informace uživatele.

Můžeme také zvolit reklamu na základě informací o počítači nebo zařízení uživatele, jako je model zařízení, typ prohlížeče nebo senzory v zařízení, jako je akcelerometr, pro měření efektivity reklamy a podání zpráv o seskupených (nepersonalizovaných) statistikách.

Cookies pomáhají zvýšit efektivitu reklamy. Bez cookies je pro inzerenta obtížnější oslovit své publikum nebo zjistit, kolik reklam bylo zobrazeno a kolik kliknutí na ně bylo provedeno.

Můžeme používat soubory cookie k mnoha účelům, například abychom nezobrazovali uživatelům jeden inzerát mnohokrát, detekovat a blokovat podvodné reklamy s platbou za proklik (podvody s kliknutím) a zobrazit ty reklamy v našich Službách, které by mohly být užitečné (například reklamy na základě vašich dotazů).

Záznamy o zobrazovaných reklamách ukládáme do našich protokolů. Obvykle se jedná o požadavky uživatelů na internetu, adresu IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou pomoci jednoznačně identifikovat prohlížeč. Tyto údaje uchováváme z mnoha důvodů, z nichž nejdůležitější je zlepšení našich služeb a udržování bezpečnosti našich systémů.

9. TRANSPARENTNOST A VÝBĚR

Lidé mají různé obavy ohledně ochrany osobních údajů. Naším cílem je jasně uvést, jaké informace shromažďujeme, abyste mohli správně zvolit, jak jsou používané.

Uživateli je třeba připomenout, že může také nastavit svůj prohlížeč tak, aby zablokoval všechny soubory cookie, včetně souborů cookie souvisejících s našimi službami, nebo aby určil, kdy jsou cookies nastaveny námi.

Je však důležité si uvědomit, že mnoho našich Služeb nemůže fungovat správně, pokud jsou cookies vypnuty. Například, nemůžeme si uchovávat ani jazykové preference.

Data zpracováváme v souladu s následujícími Zásadami, které vyžadují, aby osobní údaje:

 • Byly zpracovány legálně a oprávněně a zejména aby nebyly zpracovány, pokud zvláštní podmínky nejsou dodrženy,
 • Nebyly zpracovány žádným způsobem v rozporu s účelem, pro nějž byl dán souhlas se zpracováním,
 • Byly přesné, užitečné a nebyly nepřiměřené ve vztahu k tomuto (těmto) účelu (účelům)
 • Byly přesné a v případě potřeby pravidelně aktualizovány,
 • Nebyly uchovávané déle, než je to nutné,
 • Byly zpracovány v souladu s právy subjektů údajů podle GDPR,
 • Byly bezpečně uchovány Správcem osobních údajů, který má odpovídající technické a další prostředky k tomu, aby zabránil neoprávněným nebo nezákonným zpracováním nebo náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních informací.

Prostřednictvím vhodného řízení a přísného uplatňování kritérií a nástrojů pro kontrolu, my:

 • Plně splňujeme podmínky týkající se spravedlivého shromažďování a využívání informací
 • Splňujeme právní povinnosti, abychom určili účel, pro který jsou informace používány
 • Shromažďujeme a zpracováváme relevantní informace a to pouze v míře nezbytné pro splnění našich provozních potřeb nebo splnění jakýchkoli zákonných požadavků
 • Garantujeme kvalitu používané informace
 • Zaručujeme, že práva lidí, informace o nichž je obsažena v našem systému, mohou být plně realizovány v souladu s GDPR.
 • Provádíme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu osobních informací
 • Zaručujeme, že osobní informace nebudou předávány do zahraničí bez vhodných ochranných opatření
 • Zacházíme s lidmi spravedlivě a poctivě bez ohledu na jejich věk, náboženství, zdravotní postižení, pohlaví, sexuální orientaci nebo etnickou příslušnost při řešení žádostí o informace
 • Máme jasné postupy pro odpovědi na žádosti o informace

 10. PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel může uplatnit jakékoliv z následujících práv:

 1. Právo na získání informací
  Uživatelé mají právo být informováni o shromažďování a používání svých osobních údajů. Při shromažďování osobních údajů poskytujeme uživatelům informace, skládající se z: účelu zpracování jejich osobních údajů, doby uchovávání těchto osobních údajů a komu budou poskytnuty.
 2. Právo na přístup
  Uživatelé se mohou obrátit s žádostí o přístup subjektu ke svým osobním údajům v písemné formě. Na tuto žádost máme odpověď do 1 měsíce.
 3. Právo na opravu
  Pokud jsou osobní údaje uživatelů, které zpracováváme, neúplné nebo nepřesné, mohou uživatelé písemně požádat o opravu nebo doplnění těchto údajů. Na tuto žádost máme odpovědět do 1 měsíce.
 4. Právo na výmaz
  Uživatelé mohou písemně požádat o výmaz svých osobních údajů. Na tuto žádost máme odpovědět do 1 měsíce.
 5. Právo na odvolání souhlasu
  Uživatelé mohou kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě přestaneme zpracovávat osobní údaje uživatele a tyto informace odstraníme nebo anonymizujeme.
 6. Právo na omezení zpracování
  Uživatelé mají právo v písemné formě požádat o omezení nebo utajení svých osobních údajů. Pokud je zpracování omezeno, můžeme osobní údaje ukládat, ale nepoužívat je. Na tuto žádost máme odpovědět do 1 měsíce.
 7. Právo na přenositelnost údajů
  Uživatelé mají právo v písemné formě požádat o převzetí nebo o předání osobních údajů, které nám poskytli, dalšímu správci. Toto právo mohou uplatnit pouze uživatelé, kteří mají osobní uživatelský účet, jak je předepsáno v tomto dokumentu pro zpracování osobních údajů na základě jejich souhlasu.
 8. Právo vznést námitku
  Uživatelé mají právo v písemné formě vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů za určitých okolností. Pokud se jejich žádost týká zpracování jejich osobních údajů za účelem přímého marketingu nebo profilování, přestaneme to dělat. V případech, kdy se uplatňuje právo na vznesení námitky, pokud máme nezvratný důvod pro provedení této akce, který můžeme prokázat, můžeme i nadále zpracovávat informace. Na tuto žádost máme odpovědět do 1 měsíce.

Pro každou z výše uvedených žádosti se uživatelé nejprve musí zaregistrovat do osobního profilu 2GIS, uvést tam svůj kontaktní e-mail, ze kterého zašlou žádost na adresu privacy@2gis.com. Uživatelé by měli stručně vysvětlit hlavní body jejich žádosti. 

11. PŘEVOD ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Nesdílíme osobní informace se společnostmi, organizacemi a lidmi mimo naši skupinu společností, pokud není přítomna jedna z následujících okolností:

 1. Uživatelé dávají na to svůj souhlas
  Požadujeme oficiální souhlas pro převod jakýchkoliv citlivých osobních informací, včetně údajů o poloze
 2. Je nezbytné získat analytické údaje o používání našich Služeb
  Osobní informace, jako jsou například soubory cookie, můžeme odesílat analytickým službám, například do Google Analytics, abychom odhadli počet návštěvníků, zobrazení, kliknutí nebo vyhodnotili jiné statistiky.
 3. Externí zpracování
  Osobní informace poskytujeme našim pobočkám nebo jiným důvěryhodným společnostem nebo jednotlivcům, aby je zpracovávali pro nás na základě našich pokynů a v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, GDPR a jakýmkoli jiným příslušným postupem ochrany osobních údajů a bezpečnosti.
 4. Dle právních důvodů
  Sdílíme osobní údaje se společnostmi, organizacemi nebo osobami mimo naši společnost, pokud máme pevnou důvěru v tom, že přístup, použití, uchovávání nebo zpřístupnění těchto informací je oprávněné pro:
 • dodržování jakéhokoli platného zákona, nařízení, zákonného postupu nebo vládního požadavku, které má právní sílu.
 • realizaci Zásad, včetně vyšetřování případných porušení.
 • zjištění, zabránění nebo přijetí jiných opatření proti podvodům, bezpečnostním nebo technickým problémům.
 • ochranu proti poškození práv, majetku nebo bezpečnosti 2GIS, našich uživatelů nebo veřejnosti, jak je vyžadováno nebo povoleno zákonem.

Můžeme sdílet neosobní údaje veřejně a s našimi partnery – jako například vydavatelé, inzerenty nebo spřízněné webové stránky. Například můžeme sdílet informace veřejně k tomu, aby prokázaly trend celkového využití našich služeb.

Pokud budeme zapojeni do fúze, akvizice nebo prodeje majetku, budeme i nadále garantovat důvěrnost jakýchkoli osobních údajů a poskytneme příslušným uživatelům upozornění předtím, než budou jejich osobní údaje převedeny nebo budou předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů. 

12. OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

Vzhledem k tomu, že v našich Službách můžeme zobrazovat reklamy, které nejsou vždy vhodné a nejsou určený přímo pro děti, naše Služby jsou zakázány pro uživatele věkem 16 let a mladší. Nepovolujeme uživatelům mladším 16 let, aby získali přístup na naši platformu, a vědomě nezískáváme osobní informace od osob mladších 16 let.

13. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů kdykoliv v souladu s tímto ustanovením. Pokud provedeme změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů, zašleme zrevidované Zásady prostřednictvím našich Služeb. Také vás budeme informovat o změnách. Pokud nesouhlasíte s revidovanými Zásadami osobních údajů, můžete odstranit svůj uživatelský účet. Pokud svůj účet neodstraníte před datem účinnosti revidovaných Zásad a budete i nadále  mít přístup nebo používat Služby, bude to znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů.

14. KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti týkající se těchto Zásad nebo postupů zpracování informací 2GIS, můžete nás kontaktovat na následující adrese:

27 A Evagorou, office 11, 1066, Nicosia, Cyprus

+357 22 265265

+357 22 261665

privacy@2gis.com

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 24. května 2018.